Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αυτο-διαχείρισης

Ένας Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός (Ο.Σ.) είναι ένα εργαλείο αυτο-διαχείρισης και αυτο-οργάνωσης των πολιτών που σκοπεύουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να αποφασίζουν συλλογικά και αμεσο-δημοκρατικά για όσα τους αφορούν. Ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να υπερκεράσουμε την τωρινή εξάρτηση από το κράτος και τις καταπιεστικές δομές του συστήματος, οδηγώντας μας στην πλήρη συνειδητοποίηση της ελευθερίας μας και την ενεργοποίηση της δημιουργικής συλλογικής μας δύναμης.

Ξεκινώντας από τα κάτω και δημιουργώντας ένα οριζόντιο πλέγμα δικτύωσης, διαπερνώντας όλους τους τομείς που συνθέτουν την κοινωνία, στοχεύοντας στην ανάκτηση των σχέσεων εγγύτητας των ανθρώπων και βασιζόμενοι στην εμπιστοσύνη της τοπικής κοινότητας, προτάσσουμε την εκτεταμένη ανυπακοή στο υπάρχον μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

Συνεταιρισμός, γιατί βασίζεται στη συνεργασία και είναι ένα εγχείρημα που εξασκεί την οικονομική και πολιτική αυτοδιαχείριση με την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών του. Ενώ σέβεται την ελευθερία και τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου, παράλληλα διαμορφώνει μια συλλογική ταυτότητα, ικανή να δώσει ξανά νόημα στην αέναη και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Ολοκληρωμένος, επειδή θέλει να εντάξει όλους τους τομείς δραστηριότητας που είναι αναγκαίοι για τη ζωή μας και την ανάπτυξή της κοινωνίας, όπως τροφή, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, ενέργεια, μεταφορές κ.α. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία μιας οικονομίας, όπως η παραγωγή, η κατανάλωση, η χρηματοδότηση -με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Εμπνευσμένοι από το αντίστοιχο επιτυχημένο παράδειγμα της Καταλονίας (C.I.C.), θελήσαμε να ξεκινήσουμε και εδώ, τοπικά, τη δική μας προσπάθεια, να ενώσουμε τη φωνή μας με όσες άλλες διάσπαρτες, δυναμικές και ελεύθερες φωνές απηχούν την ιδέα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση, χωρίς σχέσεις εξουσίας και ανάθεσης. Ξεκινήσαμε έτσι, θεμελιώνοντας την προσπάθειά μας σε βασικές και απλές αρχές που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε συντονισμένα. Στόχος μας είναι να ενσωματώνονται όλο και περισσότεροι συνοδοιπόροι, που σέβονται και μοιράζονται το αντίστοιχο όραμα κοινωνικής αλλαγής. Με θέληση και υπομονή θα συνδιαμορφώσουμε αυτή τη μετάβαση που στηρίζεται τόσο στον ατομικό όσο και στο συλλογικό μας μετασχηματισμό.

Όλα αυτά αποτελούν απλή, πλην απαραίτητη, ιδεολογική αποτύπωση του εγχειρήματος, που δεν αρκεί όμως να ορίσει την ταυτότητα, το βάθος και την εμβέλεια όσων επιδιώκουμε να εκπέμψουμε προς τα έξω. Οι πράξεις και οι δράσεις που θα συμβαδίζουν με αυτές τις αρχές, το όραμα και τις αξίες μας, είναι που θα πραγματώσουν και θα δώσουν την απαραίτητη δυναμική και ώθηση στην προσπάθειά μας. Ξεκινάμε έχοντας ήδη στα χέρια μας τα πρώτα πρακτικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε την εναλλακτική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που θέλουμε. Παράλληλα, μπαίνει σε κίνηση ένα οργανωμένο σχέδιο οικονομικής ανυπακοής προς το κράτος και το τραπεζικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, οι πόροι του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού (Ο.Σ.) θα μένουν στα δικά μας χέρια, δημιουργώντας ένα σύστημα βιώσιμο και αυτόνομο, όπου το παραγόμενο πλεόνασμα θα συμβάλει στο κοινό καλό. Βασικό στοιχείο είναι ότι συναποφασίζουμε όλοι μαζί τη δημιουργία των επόμενων δομών κάλυψης των συλλογικών μας αναγκών. Στην ουσία, δημιουργούμε τη δική μας αυτο-διαχειριζόμενη οικονομία, με τους όρους και τις σχέσεις που θέλουμε, έξω από τον οποιοδήποτε έλεγχο-χειρισμό κεντρικών αρχών, κράτους ή τραπεζών.