Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού Ηρακλείου (Ο.Σ.Η.)

Αξίες

Το αξιακό πλαίσιο που προβάλουμε και επιζητούμε να αποτελέσει τη βάση μιας νέας, ευρύτερης, κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ μας.

Περισσότερα →

Δομή

Συλλογική, ισότιμη και αμεσοδημοκρατική δομή που ενεργοποιεί τον καθένα μας με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του.

Περισσότερα →

Οργάνωση

Ανοικτή και συμμετοχική οργάνωση με στόχο να χωρέσει οποιονδήποτε εργάζεται για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση και ελευθερία.

Περισσότερα →

Δίκτυο Ανταλλαγών «το Kουκί»

Tο Δίκτυο Ανταλλαγών «το Kουκί» συστάθηκε από τον Ο.Σ.Η. ώστε να λειτουργήσει ως μέσο κάλυψης καθημερινών μας αναγκών. Οι στόχοι του είναι η εξασφάλιση της αυτάρκειας, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, και της κοινωνικής συμμετοχής, της δικτύωσης και της αλληλεγγύης.

Περισσότερα →

FairCoin

Το νόμισμα που έρχεται να συμπληρώσει το οικονομικό μας μοντέλο και να του δώσει πιο σύγχρονη και παγκόσμια εμβέλεια, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται να συλλειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο με το «Κουκί», ενδυναμώνοντας την αξία της συνολικής αλληλέγγυας οικονομίας μας.

Περισσότερα →