Θ.Ο.Ε. Αγροτικής παραγωγής

Ο πρώτος τομέας που εξ αρχής θελήσαμε να ασχοληθούμε ήταν αυτός της Αγροτικής Παραγωγής, δημιουργώντας την αντίστοιχη Θ.Ο.Ε. από αγρότες και παραγωγούς. Η ομάδα βρίσκεται στο στάδιο διαπραγμάτευσης των επιμέρους προβλημάτων, αναζητώντας τρόπους συλλογικής επίλυσής τους, ένταξης στην εναλλακτική οικονομία και ενδυνάμωσής τους.

Οι πρώτες συζητήσεις επικεντρώνονται στα παρακάτω ζητήματα:

  • Κοινές ανάγκες, κοινές αγωνίες και προβλήματα, εστιάζοντας στη συνεργασία και τη συλλογική επίλυσή τους.
  • Φυσική και οικολογική διαχείριση της αγροτικής παραγωγής.
  • Ολιστική προσέγγιση και διαπραγμάτευση του θέματος.
  • Προώθηση των αλληλοσυμπληρούμενων ρόλων παραγωγού / καταναλωτή.
  • Κοινωνική συμμετοχή χωρίς μεσάζοντες.
  • Ενίσχυση της τοπικής αυτάρκειας.

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι η δυναμική που σκοπεύουμε να αναπτυχθεί, ώστε η ομάδα αυτή να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης και νέων εγχειρημάτων. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα αναδείχθηκε εξ αρχής ως προτεραιότητα, είναι η τακτική διάθεση προϊόντων σε ένα πλαίσιο Αυτόνομης Λαϊκής, όπου θα μπορούμε να συναλλασσόμαστε με τους όρους που θέτει η κοινότητα και την οικονομία που θα ενισχύει το δίκτυο του Ο.Σ.

Παράλληλα, ενθαρρύνονται νέα εγχειρήματα που θα συνδεθούν και θα συνεισφέρουν στη θεματική της τροφής, όπως η καθιέρωση μιας ομάδας για συλλογική κουζίνα που θα συνδέει την παραγωγή με τη διάθεση και την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων, επικοινωνώντας παράλληλα τα προτάγματά μας για τοπικότητα, αυτάρκεια και αλληλεγγύη.