Αυτόνομη Λαϊκή Αγορά

Έχοντας ήδη στη διάθεσή μας δύο οικονομικά εργαλεία (Κουκί και FairCoin) και αρκετούς παραγωγούς που πλαισιώνουν τον Ο.Σ.Η., επικεντρωθήκαμε στην αυτόνομη διάθεση των προϊόντων και την πραγματοποίηση συναλλαγών εκτός του κατεστημένου συστήματος. Σκοπός της αυτόνομης λαϊκής αγοράς είναι να εξυπηρετήσει τόσο τους παραγωγούς ώστε να διαθέτουν τα προϊόντα τους ελεύθερα, χωρίς την επιβολή φόρων και κρατήσεων, όσο και τους καταναλωτές ώστε να προμηθευτούν τα είδη των αναγκών τους απευθείας από τους παραγωγούς σε δίκαιες τιμές, για αμφότερες τις πλευρές.  Έτσι ενισχύεται η τοπική αλληλέγγυα οικονομία που προβάλλουμε και ενδυναμώνεται το κοινό ταμείο του Ο.Σ.Η.

Παράλληλα προσπαθούμε να κοινωνικοποιήσουμε τις αξίες και τα εγχειρήματα του Ο.Σ.Η., οικοδομώντας έναν αυτόνομο ανοικτό χώρο συνεύρεσης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα οι στοχεύουμε στη:

  • Συλλογικοποίηση των παραγωγών (πόροι, μέσα, ανάγκες, αλληλοβοήθεια κ.λπ.)

  • Συσχέτιση παραγωγών-καταναλωτών καθώς είναι ρόλοι που συνυπάρχουν

  • Ανάδειξη του δημόσιου χώρου ως βήμα αυτονόμησης και ελεύθερης έκφρασης

  • Προβολή των προταγμάτων και των αξιών του Ο.Σ.Η.

  • Προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας

Η λαϊκή οργανώνεται και λειτουργεί σε ένα αμεσοδημοκρατικό πλαίσιο, στηριζόμενη στη δική της συνέλευση που οργανώνεται με το πέρας κάθε παζαριού. Εκεί μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα όσοι ενδιαφέρονται και να συνδιαμορφώσουν την πορεία του εγχειρήματος. Αντίστοιχα η συμμετοχή παραγωγών στη λαϊκή είναι ελεύθερη με μόνο προαπαιτούμενο να σέβονται τις κοινά αποδεκτές αξίες και να μπορούν να συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας τα εναλλακτικά μας νομίσματα.

Παράλληλα διοργανώνουμε ομιλίες και εργαστήρια με στόχο να μοιραστούμε γνώσεις, να συζητήσουμε για θέματα που μας αφορούν ευρύτερα και να έρθουμε πιο κοντά. Δεν ξεχνάμε και τα παιδιά, για τα οποία συχνά-πυκνά διοργανώνουμε παιχνίδια και εκπαιδευτικές δράσεις. Κάθε αυτόνομη λαϊκή κλείνει με την ανοικτή συνέλευσή της, όπου όλοι μαζί συζητάμε και αποφασίζουμε για την εξέλιξή της και τη διοργάνωση της επόμενης.

Προς το παρόν η αυτόνομη λαϊκή αγορά οργανώνεται ένα Σάββατο του μήνα στο Πάρκο Γεωργιαδη. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πότε είναι η επόμενη και ελάτε να γνωριστούμε από κοντά!