Θ.Ο.Ε. Οικονομίας

Η οικονομία ανέκαθεν αποτελεί κεντρικό ζήτημα της κοινωνίας και διαπερνά οριζόντια τις μεταξύ μας σχέσεις και συναλλαγές. Αναφερόμαστε στην οικονομία που δημιουργήθηκε αρχικά με σκοπό να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του· όχι στη σημερινή μορφή της οικονομίας που έχει ανατρέψει την κοινή λογική και, από εργαλείο εξυπηρέτησής μας, έχει μετατραπεί σε αυτοσκοπό και μέσο ελέγχου της εργασίας μας, του μόχθου μας και γενικά της ζωής μας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι για να επιτύχουμε ένα αυτόνομο συνεργατικό σύστημα, δεν μπορούμε παρά να οικοδομήσουμε μια αντίστοιχη οικονομία που θα διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτή η οικονομία αποτελεί ταυτόχρονα κεντρικό στοιχείο της βιωσιμότητας των Ο.Σ., καθώς έτσι επιτυγχάνουμε την εσωτερική διαχείριση των πόρων του δικτύου μας, ελαχιστοποιώντας τη διαρροή τους προς το κράτος, τις τράπεζες και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Το πλεόνασμα αυτό θα χρησιμοποιείτε στη συνέχεια είτε για την ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων του δικτύου μας, είτε για τη δημιουργία νέων που θα έρθουν να εξυπηρετήσουν το σχεδιασμό και τις συλλογικές μας ανάγκες.

Οικοδομούμε μια οικονομία που θα:

  • Επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.
  • Ελέγχεται συλλογικά και θα εξυπηρετεί το κοινό καλό.
  • Διέπεται από ισοτιμία, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.
  • Βρίσκεται μακριά από κάθε λογική κερδοσκοπίας, εκμετάλλευσης και ανταγωνισμού.

Με βάση αυτά, υλοποιούμε ένα σχέδιο Οικονομικής Ανυπακοής, που περιλαμβάνει δύο αλληλοσυμπληρούμενα κοινωνικά νομίσματα, στοχεύοντας στη σταδιακή μας απεξάρτηση από το ευρωσύστημα και τις τράπεζες. Πρόκειται για

  1. το τοπικό νόμισμα αμοιβαίων συναλλαγών «το Κουκί» και
  2. το κρυπτονόμισμα FairCoin που υποστηρίζεται από τον τοπικό κόμβο Ηρακλείου του FairCoop.

Ειδικότερα στην εποχή μας, όπου ένα βάναυσα άδικο δημόσιο φορολογικό σύστημα εφαρμόζεται με κύριο σκοπό την αποπληρωμή τόσων και τόσων συσσωρευμένων χρεών, προερχόμενων από την ιδιοτελή και διαπλεκόμενη κρατική διαχείριση, οφείλουμε να απαντήσουμε στοχευμένα και συλλογικά. Υποστηρίζουμε ενέργειες οικονομικής ανυπακοής, προσπαθώντας να ορίσουμε εμείς τον τρόπο που θα διαχειριζόμαστε τους καρπούς της εργασίας μας και τους πόρους του δικτύου μας. Το σχέδιο μας περιλαμβάνει ενέργειες όπως άρνηση πληρωμής του φόρου εισοδήματος ή του Φ.Π.Α. και μια γενικότερη αντίσταση προς την έξωθεν φορολογία, ενώ παράλληλα προωθούμε συλλογικούς τρόπους ιδιοκτησίας και διαχείρισης των πόρων μας ώστε να αποφύγουμε το λογιστικό έλεγχό τους.