Ενημερωθείτε και συμμετέχετε!

To Νοέμβριο του 2015, μια πρωτοβουλία από συλλογικότητες αλλά και μεμονωμένα άτομα του Ηρακλείου ξεκίνησε τη δράση της  με στόχο τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού (Ο.Σ.) στην πόλη μας. Είχαμε εμπνευστεί από το εγχείρημα του αντίστοιχου Καταλανικού Ο.Σ. (C.I.C.), αλλά και το παγκόσμιο συνεργατικό οικοσύστημα του FairCoop, που βασίζονται και προωθούν τις ιδέες της Ολοκληρωμένης Επανάστασης. Έκτοτε συνεργαζόμαστε στενά ενεργώντας αμφίδρομα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, τόσο μαζί τους όσο και με άλλες συλλογικότητες και εγχειρήματα που εμπνέονται από τις ίδιες αξίες, προβάλλοντας ως κοινό στόχο την αυτο-διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ίδια τη ζωή και την ελευθερία μας.

Έχοντας αντιληφθεί τις καταστροφικές συνέπειες του ακολουθούμενου μοντέλου πολιτικής, τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα και το περιβάλλον μας, αναζητούμε διέξοδο με προϋπόθεση τη μεταξύ μας συμφωνία, τη σύμπραξη και την ανυπακοή στο υπάρχον σύστημα. Οι αξίες που μας ενώνουν, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινό καλό, αποτέλεσαν τα θεμέλια της προσπάθειάς μας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μεταξύ μας αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη καθώς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μιας υγιούς κοινότητας μελών που θα αλληλοϋποστηρίζονται, αποτελεί δύναμη χειραφέτησης -εμάς των ίδιων αρχικά- που μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά επιτυγχάνοντας την επιθυμητή διεύρυνση σε μια οριζόντια και ισότιμη δικτύωση αυτόνομων εγχειρημάτων και αντίστοιχων αντισυστημικών προσπαθειών.

Πέρα από το γενικό αυτό πλαίσιο αξιών που αναπτύξαμε, συμφωνήσαμε και στις βασικές λειτουργίες που θα διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις και τον τρόπο που θα αποφασίζουμε ως Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες εργασίες για τη θεματική συζήτηση των επιμέρους δραστηριοτήτων μας, όπως και η Ολομέλεια που αποτελεί την κεντρική μας συνέλευση και είναι το όργανο που αποφασίζει για το συνολικότερο σχεδιασμό και τη στρατηγική μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην αρμονική συνύπαρξη όλων μας στη δομή του Ο.Σ., υποστηρίζοντας, ο καθένας από την πλευρά του την κοινή μας προσπάθεια, προστατεύοντας παράλληλα την αυτόνομη δράση των συμμετεχόντων.

Η βιωσιμότητα ενός Ο.Σ. βασίζεται κυρίως στο σχέδιο οικονομικής ανυπακοής που προωθεί, θέλοντας να οικοδομήσει μια εναλλακτική οικονομία που θα βασίζεται στην κοινότητα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της, σε αντίθεση με το κεντρικό και εξουσιαστικό οικονομικό σύστημα που επικρατεί σήμερα. Ήδη από το ξεκίνημά μας λοιπόν, υιοθετήσαμε δύο σημαντικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με αυτό το σκοπό: το σύστημα τοπικών ανταλλαγών IntegralCES που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε ένα τοπικό νόμισμα αμοιβαίων συναλλαγών, όπως και το κρυπτονόμισμα FairCoin που υποστηρίζεται από το FairCoop και ενσωματώνει τα οικονομικά εργαλεία που πραγματώνουν το σχέδιο αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο σκοπεύουμε να δράσει ενισχυτικά, ώστε να προχωρήσει η σταδιακή απεξάρτησή μας από το ευρώ, το τραπεζικό σύστημα και την κρατική φορολογία, που με τον πιο άδικο τρόπο απορροφούν τους καρπούς της εργασίας μας και καθορίζουν εν πολλοίς την ύπαρξή μας.

Τα πρώτα παραγωγικά εγχειρήματα, που ήδη συμμετέχουν στον Ο.Σ.Η., ασχολούνται ενεργά με την αγροτική παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους, οπότε ήταν αυτονόητη η σύσταση της πρώτης αντίστοιχης Θεματικής Ομάδας Εργασίας. Θεωρούμε το θέμα των αγροτικών προϊόντων και της τροφής γενικότερα ως βασική ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε και να διαχειριστούμε εντός του αξιακού μας πλαισίου. Στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετές ενεργές κολλεκτίβες και παραγωγοί που χρησιμοποιούν οικολογικές μεθόδους και οι οποίοι επιτυγχάνουν μια αρκετά ικανή αυτάρκεια σε προϊόντα, ενισχύοντας τον ίδιο τον παραγωγό και προωθώντας τη συνειδητή επιλογή τους ως μέρος ενός τοπικού ηθικού εμπορίου και όχι μόνο.

Με αυτά ως παρακαταθήκη, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πρώτη μας δημόσια εκδήλωση που θα είχε ως κύριο στόχο να αποτελέσει ένα ανοικτό κάλεσμα προς όλους, ώστε να γνωρίσουν την ιδέα των Ο.Σ., να ενισχύσουν το σχέδιο οικονομικής ανυπακοής που προτείνουμε και να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές διαδικασίες. Η εκδήλωση αυτή έγινε το Σάββατο, 28 Μαΐου 2016, και περιελάμβανε ένα ολοήμερο παζάρι προϊόντων από αλληλέγγυους παραγωγούς, μια μεσημεριανή συλλογική κουζίνα και την απογευματινή κεντρική παρουσίαση και συζήτηση που ακολούθησε. Καθ' όλη τη διάρκεια, ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα κάνοντας συναλλαγές τόσο με ευρώ, όσο και με τη χρήση των εναλλακτικών νομισμάτων που προωθούμε, το τοπικό νόμισμα ανταλλαγών «Κουκί» και το κρυπτονόμισμα FairCoin. Όλοι τους ενημερώθηκαν και αρκετοί θέλησαν να εγγραφούν στο νέο δίκτυο ανταλλαγών με σκοπό να το χρησιμοποιούν και να το ενισχύσουν και οι ίδιοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ακολούθησαν αρκετές συνελεύσεις και συναντήσεις των μελών του δικτύου που καθόρισαν αρκετά πρακτικά και οργανωτικά ζητήματα ώστε να γίνει απλούστερη και ουσιαστικότερη η συμμετοχή όλων. Πλέον «το Κουκί» αποτελεί μια εύρυθμη και ζωντανή κοινότητα, με συνεχώς αυξανόμενη δυναμική, αναφορικά με τα μέλη, τις συναλλαγές και τα προσφερόμενα αγαθά.

 

Η παραπάνω εκδήλωση αποτέλεσε και το έναυσμα για τη δημιουργία ενός ακόμη αυτόνομου εγχειρήματος εντός του Ο.Σ.Η., μιας «Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς» που κυρίως σκοπεύει να καλύπτει σε τακτική βάση την ανάγκη διάθεσης βασικών προϊόντων, αλλά παράλληλα δημιουργεί ένα ανοικτό δημόσιο πεδίο συλλογικοποίησης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών. Η Αυτόνομη Λαϊκή οργανώνεται προς το παρόν μία φορά το μήνα, συνήθως Σάββατο στο πάρκο Γεωργιάδη, και συντονίζεται από την ανοικτή συνέλευση που ακολουθεί. Τα συμπεράσματα μέχρι τώρα, η συμμετοχή των παραγωγών και η ανταπόκριση που υπάρχει, συναποτελούν μια πολύ θετική εικόνα ενός συνόλου ανθρώπων που βρίσκονται μαζί και συμβάλουν σε μια πολιτική πράξη αυτο-διάθεσης, παίρνοντας δύναμη να συνεχίσουν να εργάζονται ενάντια σε όσα μας καταπιέζουν.

Επιπλέον, η συνεργασία του Τοπικού Κόμβου FairCoop Ηρακλείου με το Δίκτυο Ανταλλαγών «το Κουκί», προσπαθεί ως ομάδα πλέον να προωθήσει την Αλληλέγγυα Οικονομία σε περισσότερο κόσμο, ενημερώνοντας και προβάλλοντας τα οικονομικά εργαλεία που διαθέτουμε. Μέλη της ομάδας αυτής βρίσκονται σε ανοικτές συναντήσεις κάθε 2η και 4η Τετάρτη του μήνα, από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. στον αυτο-οργανωμένο κοινωνικό  χώρο Da, όπου ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Παράλληλα, ενθαρρύνονται νέα εγχειρήματα που θα συνδεθούν και θα συνεισφέρουν στη θεματική της τροφής, όπως η καθιέρωση μιας ομάδας για συλλογική κουζίνα που θα συνδέει την παραγωγή με τη διάθεση και την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων, επικοινωνώντας παράλληλα τα προτάγματά μας για τοπικότητα, αυτάρκεια και αλληλεγγύη.

Το μέλλον του Ο.Σ.Η. θα καθοριστεί από όλους όσους αποφασίσουν να πλαισιώσουν την κοινή μας αυτή προσπάθειά, τόσο ενδυναμώνοντας τα επιμέρους εγχειρήματα που ήδη δραστηριοποιούνται, όσο και συνεισφέροντας στη δημιουργία νέων που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας εκτός των καπιταλιστικών ορίων. Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι πολλά και στην πορεία ευελπιστούμε ακόμη περισσότερος κόσμος να μπορέσει να μας πλησιάσει και να έρθει κοντά μας ώστε να συνδιαμορφώσουμε τη μετάβαση σε μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, με γνώμονα την αυτο-οργάνωσή μας.

Σας περιμένουμε!