Δίκτυο Ολοκληρωμένων Συνεταιρισμών

Η ιδέα των Ολοκληρωμένων Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) θεμελιώθηκε στην Καταλονία το 2009-2010 και από τότε έχει διαδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφού αρχικά μεταδόθηκε στην επικράτεια της Ισπανίας, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, στη Λατινική Αμερική και συνεχίζει να εξαπλώνεται παντού. Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η.) αποτελεί μία μόνο από τις δεκάδες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε διάφορα μέρη, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκάστοτε τοπικών κοινοτήτων.

Στην ελληνική επικράτεια αναπτύσσονται παράλληλα 3 προσπάθειες για αντίστοιχους Ο.Σ., αυτή του Ηρακλείου, όπως και αυτές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο κοινός μας τόπος, που λειτουργεί παράλληλα ως μέσο διαμοιρασμού και διάδοσης των δράσεών μας, είναι η ιστοσελίδα http://cooperativas.gr/el/

Εκεί μπορείτε να εξερευνήσετε ακόμη περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους Ο.Σ., όπως και να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας, την επέκταση και τη δικτύωση μεταξύ μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail:
info (at) cooperativas.gr

* Το σύμβολο @ έχει αντικατασταθεί με το (at) για λόγους αποφυγής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.