Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αυτο-διαχείρισης

Ένας Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός (Ο.Σ.) είναι ένα εργαλείο αυτο-διαχείρισης και αυτο-οργάνωσης των πολιτών που σκοπεύουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να αποφασίζουν συλλογικά και αμεσο-δημοκρατικά για όσα τους αφορούν. Ένα εργαλείο που μας βοηθά να μειώσουμε την τωρινή εξάρτηση από το σύστημα και τις καταπιεστικές δομές του, που ξεκλειδώνει ορίζοντες ελευθερίας και ενεργοποίησης της δημιουργικής συλλογικής μας δύναμης.
 
Δημιουργώντας ένα οριζόντιο πλέγμα δικτύωσης, διεισδύοντας σε όλους τους τομείς που συνθέτουν την κοινωνία, στοχεύοντας στην ανάκτηση των σχέσεων εγγύτητας των ανθρώπων και βασιζόμενοι στην εμπιστοσύνη της τοπικής κοινότητας, προτάσσουμε την εκτεταμένη ανυπακοή στο υπάρχον μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.
 
Ολοκληρωμένος, επειδή θέλει να εντάξει όλους τους τομείς δραστηριότητας που είναι αναγκαίοι για τη ζωή μας και την ανάπτυξή της κοινωνίας, όπως τροφή, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, ενέργεια, μεταφορές κ.α. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία μιας οικονομίας, όπως η παραγωγή, η κατανάλωση, η χρηματοδότηση -με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Συνεταιρισμός, γιατί βασίζεται στη συνεργασία και είναι ένα εγχείρημα που εξασκεί την οικονομική και πολιτική αυτοδιαχείριση με την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών του. Με σεβασμό στην ελευθερία και τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου, διαμορφώνει μια συλλογική ταυτότητα, ικανή να δώσει εκ νέου νόημα στην αέναη και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Εμπνευσμένοι από το αντίστοιχο επιτυχημένο παράδειγμα της Καταλονίας (C.I.C.), θελήσαμε να ξεκινήσουμε και εδώ, τοπικά, τη δική μας προσπάθεια, να ενώσουμε τη φωνή μας με όσες άλλες διάσπαρτες, δυναμικές και ελεύθερες φωνές απηχούν την ιδέα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση, χωρίς σχέσεις εξουσίας και ανάθεσης. Ξεκινήσαμε έτσι, θεμελιώνοντας την προσπάθειά μας σε βασικές και απλές αρχές, με στόχο να ενσωματώνονται όλο και περισσότεροι συνοδοιπόροι, που σέβονται και μοιράζονται το όραμα αυτό της κοινωνικής αλλαγής. Με θέληση και υπομονή θα συνδιαμορφώσουμε αυτή τη μετάβαση που στηρίζεται τόσο στον ατομικό όσο και στο συλλογικό μας μετασχηματισμό.
 
Όλα αυτά αποτελούν απλή, πλην απαραίτητη, πολιτική αποτύπωση του εγχειρήματος, που δεν αρκεί όμως να ορίσει την ταυτότητα, το βάθος και την εμβέλεια των όσων επιδιώκουμε. Οι πράξεις και οι δράσεις που θα συμβαδίζουν με αυτές τις αρχές, το όραμα και τις αξίες μας θα δώσουν την απαραίτητη δυναμική και ώθηση στην πραγμάτωση της προσπάθειάς μας.
 
Ξεκινάμε έχοντας ήδη στα χέρια μας τα πρώτα πρακτικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε την εναλλακτική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που θέλουμε. Παράλληλα, μπαίνει σε κίνηση ένα οργανωμένο σχέδιο οικονομικής ανυπακοής προς το κράτος και το τραπεζικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, οι πόροι του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού (Ο.Σ.) θα μένουν στα δικά μας χέρια, δημιουργώντας ένα σύστημα βιώσιμο και αυτόνομο, όπου το παραγόμενο πλεόνασμα θα συμβάλει στο κοινό καλό. Βασικό στοιχείο είναι ότι συναποφασίζουμε τη δημιουργία των επόμενων δομών κάλυψης των συλλογικών μας αναγκών και δημιουργούμε τη δική μας αυτο-διαχειριζόμενη οικονομία, με τους όρους και τις σχέσεις που θέλουμε, έξω από το πλαίσιο κεντρικών αρχών, κράτους ή τραπεζών.