Οργάνωση και συμμετοχή

Το φάσμα του Ο.Σ.Η. είναι ανοικτό κοινωνικά, μπορεί να χωρέσει άτομα, συλλογικότητες, ομάδες, στέκια, συνελεύσεις, κολεκτίβες, αυτοοργανωμένους χώρους, εγχειρήματα αλληλεγγύης, δίκτυα ή όποια άλλη δομή εργάζεται για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση και αυτονομία λειτουργώντας αντι-ιεραρχικά και ισότιμα. Οι δομές αυτές είναι κομβικής σημασίας στην κοινωνική υπόσταση του Ο.Σ. διότι είναι αυτές που θα αποτελέσουν τις αρτηρίες που μεταφέρουν και πραγματώνουν τις αξίες του. Ωστόσο, είναι πρωταρχικό ζητούμενο για αυτές να συμπράττουν και να αλληλεπιδρούν δημιουργώντας ένα βιώσιμο σύστημα.

Οι σχέσεις που προκύπτουν στον Ο.Σ.Η. μεταξύ ατόμων, δομών και κοινωνικού περιβάλλοντος, φυσικά δεν μπορούν να περιγραφούν με απόλυτη λεπτομέρεια, δεν είναι άλλωστε και στόχος μας το να δημιουργήσουμε άλλον ένα νομικό κώδικα. Αν και θέλουμε να παραμένουν συνεπείς και αδιαμεσολάβητες, κατανοούμε παράλληλα ότι η εργαλειακή χρήση ή συσχέτιση του Ο.Σ. με επίσημους θεσμούς, παρόλο που είναι παραδοσιακά εχθρικοί προς την αυτοδιεύθυνση, μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να επιτραπεί, φυσικά κατ’ εξαίρεση και μετά από ολομελειακή συνέλευση που θα έχει αποφασίσει ότι κάτι τέτοιο προάγει τη δυναμική του Ο.Σ. και δε θίγει την αξιακή του βάση. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες μας σε καταπιεστικούς, κομματικούς, εξουσιαστικούς θεσμούς ή σχήματα που έχουν δογματικές απόψεις ή συμπεριφορά. Κύρια θέση μας είναι ότι θέλουμε οι αξίες μας να καθρεφτίζονται στις πράξεις μας, στο άτομο, την ομάδα και σε ολόκληρη την κοινωνία, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

 

Ενεργός συμμετοχή στο συνεταιρισμό

Για να ενταχθούν ενεργά άτομα ή ομάδες στον Ο.Σ.Η., πρέπει πρώτα να δηλώσουν ενδιαφέρον και να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες του. Αρχικά μπορούν να συμμετέχουν επικουρικά σε κάποια από τις ομάδες εργασίας ή σε κάποιο εγχείρημά του, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους, ώστε να μπουν σε μια περίοδο προσαρμογής στον τρόπο λειτουργίας και τις ταχύτητες του Ο.Σ.Η. Κατά την περίοδο αυτή, προτείνεται να παραβρίσκονται στις συνελεύσεις, που αποτελούν το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορέσουν από την αρχή της ένταξής τους να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα επί των λειτουργιών και των δομών.

Η πλήρης ένταξή στον ΟΣ γίνεται μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε το νέο μέλος ή ομάδα να διαπιστώσει ότι πραγματικά θέλει και μπορεί να είναι συνεπής προς τον Ο.Σ., και φυσικά εφόσον η ολομελειακή συνέλευσή του ενημερωθεί και συναινέσει σε κάτι τέτοιο. Μετά από αυτήν, το νέο μέλος ή ομάδα θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που θα προκύπτουν από την  συνεργασία των δομών που συμμετέχουν στο συνεταιρισμό, με προϋπόθεση μια συνεπή στάση προς τις διαδικασίες του.

Συγκεκριμένα μια τέτοια στάση προϋποθέτει:
- Συμμετοχή στις δραστηριότητες, συνεργασία στη λειτουργία του Ο.Σ. και αποχή από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
- Τήρηση του εσωτερικού καταστατικού του Ο.Σ. και των αποφάσεων της Ολομέλειας.

Επίσης,
- Κάθε μέλος/ομάδα έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Ο.Σ. και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της ολομελειακής συνέλευσης και των συνεδριάσεων της καθώς και του ισολογισμού και των λογαριασμών του.
- Τα μέλη του Ο.Σ. μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ’ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

 

Αποχώρηση μέλους

Η αποχώρηση μελών ή ομάδων είναι -φυσικά- εφικτή και αποφασίζεται αποκλειστικά μέσω των ολομελειακών συνελεύσεων. Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Ηθελημένη αποχώρησή εξαιτίας προσωπικών ή άλλων λόγων. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος ή ομάδα θα πρέπει να ενημερώνει την ολομέλια του Ο.Σ. προκαταβολικά, σε χρόνο επαρκή ώστε να αντικατασταθεί η «θέση» ευθύνης που έχει αναλάβει χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Ο.Σ.Η.
  2. Μη ηθελημένη αποχώρηση/διαγραφή εξαιτίας ασυνέπειας ως προς τους κανονισμούς που περιγράφονται και διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Ο.Σ.Η., ή μιας συμπεριφοράς που βλάπτει το σώμα ή επιμέρους μέλη του Ο.Σ. Η περίπτωση της διαγραφής θα πρέπει να συζητιέται κάθε φορά επαρκώς και διεξοδικά στις ολομελειακές συνελεύσεις με σκοπό τη συναίνεση σε μια τελική απόφαση, και σε χρόνο επαρκή για την αποκατάσταση, τόσο του σώματος, όσο και του πρώην μέλους (ειδικά σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική εξάρτηση εκατέρωθεν).

 

Υποστηρικτική συμμετοχή στο συνεταιρισμό

Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για ένα άτομο ή μια ομάδα να μπορεί να βρίσκεται κοντά και να υποστηρίζει τη λειτουργία του Ο.Σ.Η., χωρίς απαραίτητα να εμπλέκεται ενεργά στις διαδικασίες και το οργανωτικό του σχήμα. Σε αυτή την περίπτωση, το μέλος ή ομάδα δεν μπορεί φυσικά να συναποφασίζει, να συμμετέχει στις συνελεύσεις ή να έχει πλήρη πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που απορρέουν απο την πλήρη συμμετοχή στο συνεταιρισμό, αλλά θα είναι σε θέση να συνδράμει όποτε και όσο μπορεί στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Μια αποχώρηση από υποστηρικτική συμμετοχή δε χρειάζεται τη διαδικασία που περιγράφηκε για ένα ενεργό μέλος, ωστόσο φυσικά συστήνεται να ενημερώνεται το σώμα για αυτήν και για τους λόγους της.